הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

For the Metro Network System Feasibility Study Report for the Tel Aviv Metropolitan Area

For the Metro Network System Feasibility Study Report for the Tel Aviv Metropolitan Area

מספר מכרז

2016/140

תאריך פרסום המכרז

05.09.2016

תאריך אחרון להגשת הצעות

22.11.2016

תחום