הודעות לציבור בנוגע לקו הסגול

הודעה לציבור בדבר אפשרות להשיג השגות כנגד בקשת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) לקבלת רישיון כריתת עצים ברמת גן

1. מובאת בזאת לידיעת הציבור הרחב הודעה כי חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים, הגישה בקשה לפקיד היערות העירוני בעיריית רמת גן לכריתת 311 עצים במקטע 1.PLE2 לאורך כביש 461 ברמת גן, אשר נדחתה ע"י פקיד היערות העירוני. חברת נת"ע הגישה ערר על ההחלטה לפקיד היערות הממשלתי. 
טרם דיון בערר ניתנת בזה לציבור הרחב אפשרות להגיש השגות כנגד בקשת נת"ע לקבלת רישיון כריתה.
ההשגות יוגשו עד לתאריך 10.08.2020 

2. מובאת בזאת לידיעת הציבור הרחב הודעה כי חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים, הגישה בקשה לפקיד היערות העירוני בעיריית רמת גן לכריתת 206 עצים  והעתקת 4 עצים במקטע PLW2-6 ברחובות מקס ואנה ווב וז'בוטינסקי ברמת גן, אשר נדחתה ע"י פקיד היערות העירוני. חברת נת"ע הגישה ערר על ההחלטה לפקיד היערות הממשלתי.
טרם דיון בערר ניתנת בזה לציבור הרחב אפשרות להגיש השגות כנגד בקשת נת"ע לקבלת רישיון כריתה.
ההשגות יוגשו עד לתאריך 10.08.2020 

רשימת העצים המיועדים לכריתה

לכל הפרטים באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחצו כאן

סקרי עצים למקטע PLW2-6, מאוניברסיטת בר אילן ועד צומת ז'בוטינסקי/אצ"ג

סקר עצים מקטע PLW2-6 גיליון 1

סקר עצים מקטע PLW2-6 גיליון 2

סקר עצים מקטע PLW2-6 גיליון 3

סקר עצים מקטע PLW2-6 גיליון 4

סקר עצים מקטע PLW2-6 גיליון 5

סקר עצים מקטע PLW2-6 גיליון 6

טבלה מסכמת PLW2-6

סקרי עצים למקטע PLE2.1 עבודות מוקדמות לאורך כביש 461 בין מחלף מסובים לכביש 40

סקר עצים PLE2.1 גיליון 1

סקר עצים PLE2.1 גיליון 2

סקר עצים PLE2.1 גיליון 3

סקר עצים PLE2.1 גיליון 4

סקר עצים PLE2.1 גיליון 5

סקר עצים PLE2.1 גיליון 6

סקר עצים PLE2.1 גיליון 7

סקר עצים PLE2.1 גיליון 8

סקר עצים PLE2.1 גיליון 9

סקר עצים PLE2.1 גיליון 10

סקר עצים PLE2.1 גיליון 11

סקר עצים PLE2.1 גיליון 12

סקר עצים PLE2.1 גיליון 13

סקר עצים PLE2.1 גיליון 14

סקר עצים PLE2.1 גיליון 15

סקר עצים PLE2.1 גיליון 16

סקר עצים PLE2.1 גיליון 17

סקר עצים PLE2.1 גיליון 18

סקר עצים PLE2.1 גיליון 19

סקר עצים PLE2.1 גיליון 20

טבלה מסכמת PLE2.1

 

שתפו את הכתבה: