הודעות על רכישות לצרכי הציבור - הקו הירוק

ילקוט הפרסומים - 7629

ילקוט הפרסומים - 7634

ילקוט הפרסומים - 7707

ילקוט הפרסומים 8353

ילקוט הפרסומים- 8285

ילקוט הפרסומים-8279

ילקוט הפרסומים-8300

ילקוט הפרסומים 8718

ילקוט הפרסומים 8933

ילקוט הפרסומים 9048

 

קו ירוק מקטע דרומי מפת הכרזה תתל 71 א גיליון 1

קו ירוק מקטע דרומי מפת הכרזה תתל 71 א גיליון 2

קו ירוק מקטע דרומי מפת הכרזה תתל 71 א גיליון 3

קו ירוק מקטע דרומי מפת הכרזה תתל 71 א גיליון 4

קו ירוק מקטע דרומי מפת הכרזה תתל 71 א גיליון 5

קו ירוק מקטע דרומי מפת הכרזה תתל 71 א גיליון 6

 

מפת הכרזה קו ירוק מקטע מרכזי - נתע 71 ב גיליון 1

מפת הכרזה קו ירוק מקטע מרכזי - נתע 71 ב גיליון 2

מפת הכרזה קו ירוק מקטע מרכזי - נתע 71 ב גיליון 3

 

מפת הכרזה קו ירוק צפוני- תת"ל 71 ג'- גיליון 1

מפת הכרזה קו ירוק צפוני- תת"ל 71 ג'- גיליון 2

מפת הכרזה קו ירוק צפוני- תת"ל 71 ג'- גיליון 3

מפת הכרזה קו ירוק צפוני- תת"ל 71 ג'- גיליון 4

מפת הכרזה קו ירוק צפוני- תת"ל 71 ג'- גיליון 5

מפת הכרזה קו ירוק צפוני- תת"ל 71 ג'- גיליון 6

מפת הכרזה קו ירוק צפוני- תת"ל 71 ג'- גיליון 7

 

 

קו ירוק- תתל 71-השלמות- גיליון מס' 1

קו ירוק- תתל 71- השלמות- גיליון מס' 2

קו ירוק- תתל 71- השלמות- גיליון מס' 3

קו ירוק- תתל 71- השלמות- גיליון מס' 4

קו ירוק- תתל 71- השלמות- גיליון מס' 5

קו ירוק- תתל 71- השלמות- גיליון מס' 6

קו ירוק- תתל 71א- השלמות- חולון- גיליון מס' 7

קו ירוק- תתל 71א- השלמות- חולון- גיליון מס' 8

קו ירוק- תתל 71א- השלמות- חולון- גיליון מס' 9

קו ירוק- תתל 71א- השלמות- ראשון לציון- גיליון מס' 10

קו ירוק- תתל 71א- השלמות- חולון- גיליון מס' 11

קו ירוק- תתל 71א- השלמות- חולון- גיליון מס' 12

תשריט רכישה חתום - תת"ל 71 השלמות חלק 2

תשריט רכישה חתום - תת"ל 71 השלמות חלק 4

קו ירוק- תתל 71 -ג-3- חוף התכלת

תשריט רכישה חתום - תת"ל 71 השלמות חלק 3
 
 

שתפו את הכתבה: