הודעות על רכישות לצרכי הציבור - הקו הסגול

ילקוט הפרסומים - 7629

ילקוט הפרסומים – 8346

ילקוט הפרסומים – 8904

ילקוט הפרסומים – 8429

ילקוט הפרסומים – 9040

ילקוט הפרסומים - 9393

מפת הכרזה קו סגול מערבי - נתע 70 א גיליון 1

מפת הכרזה קו סגול מערבי - נתע 70 א גיליון 2

מפת הכרזה קו סגול מערבי - נתע 70 א גיליון 3

מפת הכרזה קו סגול מערבי - נתע 70 א גיליון 4

מפת הכרזה קו סגול מערבי - נתע 70 א גיליון 5

מפת הכרזה קו סגול מערבי - נתע 70 א גיליון 6

מפת הכרזה קו סגול מערבי - נתע 70 א גיליון 7

מפת הכרזה קו סגול מערבי - נתע 70 א גיליון 8

מפת הכרזה קו סגול מערבי - 70/א/2

מפת הכרזה קו סגול השלמות – נתע/70/א/2

מפת הכרזה קו סגול מזרחי - נתע/70/ב-ג גליון 1

מפת הכרזה קו סגול מזרחי - נתע/70/ב-ג גליון 2

מפת הכרזה קו סגול מזרחי - נתע/70/ב-ג גליון 3

מפת הכרזה קו סגול מזרחי - נתע/70/ב-ג גליון 4

מפת הכרזה קו סגול מערבי - נתע/70/א/1

מפת הכרזה קו סגול מערבי – נתע/70/א/3 – גליון 1

מפת הכרזה קו סגול מערבי – נתע/70/א/3 – גליון 2

מפת הכרזה קו סגול מערבי – נתע/70/א/3 – גליון 3

טופס בקשה לכספי פיצוי - כפר שלם

מכתב נלווה לטופס בקשה לכספי פיצוי - כפר שלם

תצ"א - כפר שלם

הצעה לתיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הסדר בעניין כפר שלם

 

שתפו את הכתבה: