חוק חופש המידע

מידע כללי

  1. חוק חופש המידע מאפשר קבלת מידע, כפי שהוא מצוי בחברה בכל הקשור לפעילות החברה/ המשרד ובנושאים שבאחריותו. לפניות אחרות, כגון: שאלות כלליות הקשורות לפרוייקטים, הערות או תלונות, ניתן לפנות למוקד פניות הציבור בטלפון 4575*. המידע ניתן בכפוף להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח - ‏1998 ולתקנות חופש המידע. 

  2. על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט - ‏1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך ‏20 ש"ח והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש, אלא אם קיים פטור מאגרה, עפ"י התקנות. ראו פירוט תחת אגרות חופש המידע.

  3. קיימות אגרות נוספות - אגרת טיפול ואגרת הפקה, המוטלות מכוח החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999. ראו פירוט תחת אגרות חופש המידע. בדבר אגרות ופטור מאגרות ראו גם האמור בסעיף 18 לחוק ותקנות חופש המידע (אגרות) מידע שיש להעמידו לפי סעיף 6 לחוק פטור מאגרת בקשה. חברת נת"ע מפרסמת באתר החברה כשירות לציבור, מידע רב ומגוון בתחומים הנוגעים לפעולותיה. אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה פטור/ה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול עד ‏4 שעות עבודה.

הנחיות להגשת בקשה לקבלת מידע במסגרת החוק

הגשת בקשה ותשלום אגרה באמצעות העברה בנקאית

  • הבקשה תוגש באמצעות מילוי טופס בקשה. נבקשכם לדאוג למלא את פרטיכם ודרכי ההתקשרות אליכם על גבי הטופס, לפרט במדויק את המידע המבוקש ולחתום על התחייבות, כנדרש.

  • אל טופס הבקשה תצורף קבלה מקורית חתומה של אגרת הבקשה ששולמה, או המסמכים הנדרשים במקרים בהם קיים פטור מתשלום אגרת בקשה - בהתאם לסוג הפטור
    משלוח הבקשה בדואר: את טופס הבקשה שאליו מצורפים קבלה מקורית חתומה על תשלום אגרת הבקשה או המסמכים הנדרשים במקרים בהם קיים פטור מתשלום אגרת בקשה, יש לשלוח לכתובת הבאה: הממונה על יישום חוק חופש המידע, חברת נת"ע הרוקמים 26 עזריאלי חולון.

לשליחת טופס בקשה

אגרות לתשלום

הגשת בקשה כרוכה בתשלום אגרה אותה ניתן לשלם בהעברה בנקאית על פי הפרטים הבאים:

בנק דיסקונט, סניף 14, חשבון 96664, שם החשבון: נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים

אגרת בקשה

20 ש"ח אותם יש להעביר בצירוף טופס הבקשה בהמחאה לפקודת נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ או בתשלום מזומן.

אגרת טיפול

אגרה זו תשולם בשובר תשלום שיישלח לפונה לאחר סיום הטיפול בבקשה. 30 ש"ח לשעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה החל משעת העבודה הרביעית

אגרת הפקה

0.2 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק.

2.5 ש"ח עבור דיסק מחשב שנמסר.

מידע מוקלט, מוסרט או מצולם - יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.

התחייבות לשאת בתשלום האגרות

המגיש בקשה לקבלת מידע יתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 150 ש"ח.

מידע על איכות הסביבה

דיווח עודפי חפירה קו אדום רבעון ראשון 2019

ניטור רעש תחנת אהרונוביץ' ינואר 2019

ניטור רעש תחנת יהודית מרץ 2019

ניטור רעש תחנת קרליבך אפריל 2019

 

קבצים מצורפים

תקנות חוק חופש המידע 

דו"ח חוק חופש המידע תקופתי לשנת 2018

דו"ח חוק חופש המידע תקופתי לשנת 2019

דו"ח חוק חופש המידע תקופתי לשנת 2020

דו"ח חוק חופש המידע תקופתי לשנת 2021

דו"ח חוק חופש המידע תקופתי לשנת 2022

דיווח הממונה על פעילות חופש המידע בחברת נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ - שנת 2020

דיווח הממונה על פעילות חופש המידע בחברת נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ - שנת 2021

דיווח הממונה על פעילות חופש המידע בחברת נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ - שנת 2022

שתפו את הכתבה: