חזון החברה וערכיה

מערכת הסעת ההמונים במטרופולין תל-אביב הינה פרויקט התחבורה הגדול והמורכב ביותר שבוצע אי פעם במדינת ישראל. הפרויקט נועד להציע אפשרות תחבורתית אטרקטיבית, אמינה וזמינה לכלל האוכלוסייה. עם הפעלת הקווים, תיווצר חלופה יעילה וישימה למשתמשי הרכב הפרטי, הידוע כאחד המקורות המשמעותיים לפליטת גזי חממה וכאחד מגורמי זיהום האוויר העיקריים במרחב המטרופולין.

הפעילות הנרחבת של נת"ע והממשק עם כלל המשק הישראלי מקנה לה השפעה ניכרת כגורם מוביל שינוי בקנה מידה לאומי. מעמד זה מחייב התנהלות אחראית תוך ניהול שקול של סיכונים כלכליים, סביבתיים וחברתיים. בשל כך, פועלת נת"ע על-פי חזון ומערכת ערכים המגדירים את דרך הפעולה הערכית של עובדי החברה ומנהליה ואשר אושרו בדירקטוריון החברה.

החזון כולל אסטרטגיות ארוכות טווח ומטרות המתייחסות לשלבי התכנון, ההקמה וההפעלה של מערכת הסעת ההמונים. אסטרטגיות אלה מתורגמות לתוכניות עבודה וליעדים מוגדרים.

חזון

הקמה ותפעול של מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל-אביב שתהווה חלופה מועדפת לציבור, מנוף לצמיחה כלכלית, התחדשות עירונית וחיזוק המרקם החברתי.

ערכים

 • מחויבות למטרות ויעדי החברה, חתירה למצוינות באמצעות שיפור מתמיד, עידוד חדשנות והנחלת תרבות בטיחות
 • עמידה בדרישות כל דין, שמירה על מינהל תקין וכללי אתיקה
 • שקיפות בדיווחים שוטפים בתוך החברה ומחוצה לה ועבודה משותפת עם כלל הגורמים
 • פיתוח והעצמה מקצועית של עובדי החברה תוך דאגה לרווחתם ובטיחותם
 • הטמעת ערכי קיימות בקרב מנהלי החברה ועובדיה והתנהלות מודעת סביבתית

מטרות

בזמן ההקמה

 • שיתוף בעלי עניין בשלבי התכנון והביצוע של הפרוייקט
 • מזעור הפגיעה באורח החיים של תושבים ועסקים בעת ההקמה
 • הטמעת התנהלות סביבתית בקרב כלל השותפים לפרוייקט ומזעור מטרדים סביבתיים
 • תמיכה בעסקים הסמוכים לתוואי העבודות  
 • מתן העדפה לכח אדם מקומי ורכש כחול-לבן

בזמן ההפעלה

 • הבטחת שירות יעיל עם קישוריות ושילוביות בין אמצעי התחבורה השונים
 • מתן מענה לצרכי התחבורה למרב תושבי המטרופולין
 • חיזוק הקשר עם הקהילה
 • יצירת בסיס לפיתוח אורבני ושדרוג המרחב הציבורי
 • שימוש יעיל במשאבים
 • הפחתת זיהום אוויר ורעש
 • הגברת שיעור השימוש בתחבורה ציבורית במטרופולין תל-אביב תוך הבטחת יחס עלות/תועלת מיטבי בהקמה ובתפעול
 • יצירת מערכת גמישה שתאפשר ביצוע שינויים והתאמה להתפתחויות עתידיות
 • מתן הזדמנות להגעה נוחה למגוון מקומות תעסוקה
שתפו את הכתבה: