טיפול אקוסטי דירתי

במסגרת הקמת התחנות התת-קרקעיות של הרכבת הקלה בקו הירוק בתל-אביב-יפו, דואגת נת"ע לצמצום מפגעי רעש בזמן העבודות. לצורך זה הוקמה מנהלת ייעודית שמתאמת התקנת אמצעים להפחתת רעש בדירות הזכאיות לכך ומפקחת על התהליך.

מי זכאי לטיפול אקוסטי?

הקמת התחנות התת קרקעיות של הרכבת הקלה כרוכה בקידוחי עומק ועבודות בניה אינטנסיביות.  התשריט האקוסטי מציג את החזיתות שעלולות להיחשף לרמות רעש העולות על הסף המותר. מפלסי הרעש מחושבים על פי נתונים שנבדקו ואושרו ע"י הוועדה לתשתיות לאומיות. המבנים שסומנו בתשריט האקוסטי ייבדקו על ידי מנהלת המיגון האקוסטי לצורך בדיקת הזכאות.

כיצד מתבצעת הבדיקה?

נציגים מטעמנו יתאמו ביקורים בדירות לצורך בירור הזכאות. ככל שתימצא הדירה זכאית למיגון אקוסטי, תוצג לדיירים תכנית המפרטת את ההתקנות הנדרשות. תשריט בו מסומנים המבנים בטווח ההשפעה יהיה פתוח לעיון בעלי הדירות במשרדי המינהלת. בעלי דירות שנמצאו זכאיות יתבקשו להודיע למינהלת בתוך 20 יום מקבלת המכתב האם הם בוחרים לקבל את הטיפול האקוסטי באמצעות קבלנים מטעם נת"ע או לדאוג לו בעצמם ולקבל החזר הוצאות בסכום שייקבע מראש.

כיצד פונים למינהלת?

בכל שאלה ובירור ניתן לפנות למנהלת פרויקט טיפול אקוסטי דירתי

קבלת קהל ברחוב יגאל אלון 57, תל-אביב-יפו

בתיאום מראש בימים א-ה משעה 11:00 עד 20:00

טלפון: 03-5661266 

דוא"ל: yosir@danaeng.co.il

קשרי קהילה לשירותכם

אנו מודעים לקשיים שנגרמים לציבור בעת העבודות ועושים כל מאמץ לצמצם את ההפרעה לתושבים ולעסקים. בכל שאלה הנוגעת לעבודות ניתן לפנות למוקד פניות הציבור שלנו בטלפון 4575*

לעדכונים שוטפים אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדאין, בטיק-טוק וביוטיוב.

מיגון דירתי רבין

מיגון דירתי נורדאו

מיגון דירתי לוינסקי

מיגון דירתי קפלן

מיגון דירתי ארלוזורוב

השלמת מיגון רבין

השלמת מיגון קפלן

שתפו את הכתבה: