למתן שירותים של סוכן ביטוח (ברוקר) לרכישת ביטוח רכוש ונזק תוצאתי לתשתיות הקו האדום ומערכותיו

המכרז בוטל

התאריך האחרון להגשת הצעות יעודכן בהמשך

מספר מכרז
357/2022

תאריך פרסום המכרז
22.06.2022

תחום
ביטוח וכספים

רפרנט
איילת קרני

מנהלת האגף
הלן מאור

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מודעה בערבית

הודעת הבהרה מס' 1

מודעה בעברית - עדכון מועדים

מודעה בערבית - עדכון מועדים

מכתב הבהרות מס' 2

מודעה בעברית - עדכון תנאי סף ודחיית מועד הגשה

מודעה בערבית - עדכון תנאי סף ודחיית מועד הגשה

מכתב הבהרות מס' 3

מודעה בעברית - דחיית מועד הגשה

מודעה בערבית - דחיית מועד הגשה

מכתב הבהרות מס' 4 - עדכון בדבר פתיחת הליך מנהלי

מודעה בעברית - ביטול המכרז

מודעה בערבית - ביטול המכרז

הודעה בדבר ביטול המכרז

שתפו את הכתבה: