רכישת כרטיסים ועמדות תיקוף

1

שער

נמצא בתחנות התת־קרקעיות ומשמש לתיקוף בכניסה וביציאה בהצגת כרטיס ׳רב-קו׳
או ברקוד מיישומון התשלום.

3

מכשיר תיקוף

נמצא בכל התחנות שבמפלס הרחוב ומאפשר:

  • תיקוף ובחירת יעד הנסיעה
  • תיקוף מרובה נוסעים

התיקוף במכשיר זה מיועד לכרטיסי 'רב-קו' בלבד. אין צורך לתקף במכשיר התיקוף את יישומון התשלום.

2

מכונת כרטוס

ממוקמת בכל התחנות התת־קרקעיות בקומת הכרטוס (קומה 1-) ובתחנות שבמפלס הרחוב לאורך הרציפים. המכונה מונגשת ללקויי ראייה ושמיעה.

הפעולות שניתן לבצע במכונת הכרטוס:

  • טעינת ׳רב-קו׳
  • רכישת ׳רב-קו׳ אנונימי
  • בדיקת יתרה ופעולות אחרונות שבוצעו בכרטיס ה׳רב-קו׳
  • תיקוף מרובה נוסעים
  • תיקוף ובחירת יעד הנסיעה

רכישת כרטיס 'רב קו' וטעינתו במכונת הכרטוס יתאפשרו בחלק מהמכונות בכרטיס אשראי בלבד, ובחלק מהן גם במזומן.

חשוב לדעת!

חובה לתקף את הנסיעה (ב'רב-קו' או בײשומון) לפני העלײה לדנקל!

בקרונות הדנקל אין אפשרות לרכוש כרטיסים, לטעון יתרה או לתקף את הנסיעה.

יש לתקף גם כאשר הנסיעה אינה כרוכה בתשלום נוסף, למשל כשמדובר בנסיעת המשך / נסיעת מעבר, בחוזה חופשי יומי / חופשי ארצי (חודשי) או כל הסדר המקנה נסיעה.

שימו לב! נסיעה ללא תיקוף היא עבירה פלילית!