תוכניות קווי הרק"ל והמטרו

תמ"א 23 א'/4, תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן), קבעה את רשת הקווים במטרופולין תל אביב. חברת נת"ע מקדמת תכניות מפורטות הקובעות שימושים והנחיות שיאפשרו את הקמת המערכת ומימושה.

תוכניות מאושרות

הקו הסגול
תת"ל 70 - הקו הסגול

הקו הירוק
תת"ל 71 - הקו הירוק

הקו החום
תת"ל 72 - הקו החום

קו M1

תת"ל 101 א' - קו מטרו M1-s 

קו M3

תת"ל 103- קו מטרו M3 

תוכניות בהפקדה

בהתאם להליך הסטטוטורי, התכניות מפורסמות להשגות הציבור באמצעים שונים, כולל באתר חברת נת"ע. הפרסום באתר נועד להוות כלי עזר והחומרים המופיעים בו אינם מחייבים ואינם באים במקום עיון במקור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המצוי במשרדי ועדות התכנון הרלוונטיות.


קווי המטרו

תת"ל 101 א' לפי סעיף 106 ב'
תת"ל 101 ב' - קו מטרו M1-n - מסמכים להפקדה בפועל
תת"ל 101 ב'- פרסום לפי סעיף 106(ב)
תת"ל 101 ב'- פרסום תיקון טעות סופר- גוש 6531 חלקה 55
תת"ל 102 – קו מטרו M2 - מסמכים להפקדה בפועל

שתפו את הכתבה: