תיאום תכניות סטטוטוריות והיתרי בניה בקווי הרק"ל והמטרו עם נת"ע

תהליך התיאום נדרש לאור השפעות ההדדיות שיש בין פרוייקטים גובלים ובין הפרוייקטים של חברת נת"ע. התיאום נדרש עבור כל תכנית סטטוטורית, תכניות מתאר ותכניות מפורטות בכל הירככיה שהיא ובכן לכל הליך רישוי לרבות היתרי בניה, היתרים לשימוש חורג, הרשאות והודעות לפי סעיף 261 ד'.

התיאום נדרש גם במקרה והפרויקט הגובל ממוקם מחוץ לרצועה הסטטוטורית של קווי הרק"ל והמטרו, כדי לודא שאין השפעות הדדיות אשר יעכבו או יפגעו באחד מהצדדים.

עם סיום הליך התיאום חברת נת"ע תעביר התייחסות למוסד התכנון הרלוונטי.

 

קווי נת"ע מולם נדרש תיאום

הקו האדום

למידע כללי לחצו כאן

תכניות הקו האדום באתר מנהל התכנון

תמ"מ 1/5

תמ"מ 12/3

תוכנית תמ"מ 5/ 1/ 1

הקו הירוק

למידע כללי לחצו כאן

לתכניות הקו הירוק באתר נת"ע לחצו כאן

תכניות הקו הירוק באתר מנהל התכנון

תוכנית תת"ל/ 71/ א

תוכנית תת"ל/ 71/ ב

תוכנית תת"ל/ 71/ ג

הקו הסגול

למידע כללי לחצו כאן

לתכניות הקו הסגול באתר נת"ע לחצו כאן

תכניות הקו הסגול באתר מנהל התכנון

תוכנית תת"ל/ 70/ א

תוכנית תת"ל/ 70/ א/ 1

תוכנית תת"ל/ 70/ ב

תוכנית תת"ל/ 70/ ג

תוכנית תת"ל/ 70/ ג/ 1

הקו החום

לתכניות הקו החום באתר נת"ע לחצו כאן

תכניות הקו החום באתר מנהל התכנון

תכנית תת"ל/72/א'
תכנית תת"ל/72/ב'

שלושת קווי המטרו

למידע כללי לחצו כאן

לתכניות המטרו באתר נת"ע לחצו כאן

תכניות המטרו באתר מנהל התכנון

תכנית תת"ל/101/א'
תכנית תת"ל/101/ב'
תכנית תת"ל/102
תכנית תת"ל/103

* התכניות המובאות כאן הן התכניות הסטטוטוריות המאושרות או הנמצאות בהליך אישור ומהוות את הבסיס לתכנון הקווים. המידע בתכניות הוא לידיעה בלבד ולא מחליף תיאום עם נת"ע.

למפת מנהל התכנון של קוי המטרו ותכנית תמ"א 70 לחצו כאן

*תכנית תמ"א 70 מקודמת ע"י מנהל התכנון אגף בכיר לתכנון מטרו. לצורך תיאום היתרים ותכניות הגובלים והחופפים לתמ"א 70 יש לפנות למנהל התכנון.

הקו הצהוב, הורוד והכחול בהתאם לתמ"א 23א'4

לתכניות תמ"א 23א'4 במנהל התכנון לחצו כאן

אופן הגשת הבקשה

יזם פרטי או כל גורם המעוניין לבצע עבודות יגיש את הבקשה דרך המערכת הלאומית לתיאום תשתיות בכתובת הבאה

https://is-il.org.il/

כל עדכון על ההתקדמות בטיפול בפניות, שינויי סטטוס טיפול והשלמות הנדרשות לצורך התיאום מול נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים יתבצע במערכת בלבד.

לתמיכה יש להיכנס לאתר התמיכה של המערכת, בו ניתן למצוא חומרי הדרכה ודרכי פנייה למוקד התמיכה. לכניסה לחצו כאן

לשאלות נוספות ובירור פרטים:

מחלקת סטטוטוריקה מטרו

מחלקת סטטוטוריקה רק"ל

  • לתיאומים של ממשקים מול הקו הירוק/חום/תמ"א 23 א'4 יש לפנות לאיה אבידר, ממונת סטטוטוריקה ותכניות גובלות AyaA@nta.co.il
  • לתיאומים של ממשקים מול הקו האדום והסגול יש לפנות לרן גובז אדניהו, ממונה סטטוטוריקה ותכניות גובלות RanGovezA@nta.co.il

על הפנייה לכלול:

1. מכתב מלווה מטעם היזם אשר כולל את הפרטים שלהלן:

  • פרטי התקשרות של הגורם המתאם.
  • מידע כללי על מהות הבקשה (מטרת הבקשה, העבודות המתוכננות, אם מדובר בתוכנית/ היתר/ שימוש חורג).
  • לו"ז מתוכנן לפרויקט
  • במקרה של היתר בניה- מטעם איזו תכנית מבוקש ההיתר ומה התכנית התקפה.

2. קבצי תכנון בפורמט PDF, DWG (מעוגנים בקואורדינטות) כדי שניתן יהיה לבחון תכנונית את הבקשה. סט תכניות בהתאם למפרטים המצורפים.

פנייה בנושא תיאום היתר בנייה ושימוש חורג - גובלים או חופפים לקו מטרו תכלול בנוסף את הבאים:

פנייה בנושא תיאום היתר בנייה ושימוש חורג - גובלים או חופפים לקו רק"ל תכלול בנוסף את הבאים:

פנייה בנושא תיאום תכנית סטטוטורית תכלול בנוסף את הבאים:

  • תשריט יעודי קרקע
  • הוראות התכנית
  • כל נספחי התכנית
  • החלטות מוסד התכנון או הרשות הרלוונטית
שתפו את הכתבה: