תסקירי סביבה

הקו הסגול - מקטע רפאל איתן. תסקיר השפעה על הסביבה

הקו הירוק - מקטע דרומי. פורטל לוינסקי - תחנת רכבת ראשל"צ מערב ומחלף חולון מזרח. תסקיר השפעה על הסביבה

הקו הירוק - מקטע מרכזי. פורטל לוינסקי - תחנת ש"י עגנון. תסקיר השפעה על הסביבה

הקו הסגול המזרחי. תסקיר השפעה על הסביבה

תמ"מ 6/5 - הקו הסגול. תסקיר השפעה על הסביבה, פרקים א'-ב'

תמ"מ 6/5 - הקו הסגול. תסקיר השפעה על הסביבה, פרקים ג'-ה'

תת"ל 70 ג', דיפו הקו הסגול. תסקיר השפעה על הסביבה

תת"ל 71 ג'. הקו הירוק - מקטע צפוני. רחוב ש"י עגנון - א.ת. "עתידים" וא.ת. הרצליה. תסקיר השפעה על הסביבה

 

שתפו את הכתבה: