תת"ל 101 א' - קו מטרו M1-s- מסמכים להפקדה בפועל

תקנון התכנית

תשריט מצב מוצע

תשריט מצב מוצע גליון (1)

תשריט מצב מוצע גליון (2)

תשריט מצב מוצע גליון (3)

תשריט מצב מוצע גליון (4)

תשריט מצב מוצע גליון (5)

תשריט מצב מוצע גליון (6)

תשריט מצב מוצע גליון (7)

תשריט מצב מוצע גליון (8)

תשריט מצב מוצע גליון (9)

תשריט מצב מוצע גליון (10)

תשריט מצב מוצע גליון (11)

תשריט מצב מוצע גליון (12)

תשריט מצב מוצע גליון (13)

תשריט מצב מוצע גליון (14)

תשריט מצב מוצע גליון (15)

תשריט מצב מוצע גליון (16)

תשריט מצב מוצע גליון (17)

תשריט מצב מוצע גליון (18)

תשריט מצב מוצע גליון (19)

תשריט מצב מוצע גליון (20)

תשריט מצב מוצע גליון (21)

תשריט מצב מוצע גליון (22)

תשריט מצב מוצע גליון (23)

תשריט מצב מוצע גליון (24)

תשריט מצב מוצע גליון (25)

תשריט מצב מוצע גליון (26)

תשריט מצב מוצע גליון (27)

תשריט מצב מוצע גליון (28)

תשריט מצב מוצע גליון (29)

תשריט מצב מוצע גליון (30)

תשריט מצב מוצע גליון (31)

תשריט מצב מוצע גליון (32)

תשריט מצב מוצע גליון (33)

תשריט מצב מוצע גליון (34)

תשריט מצב מוצע גליון (35)

תשריט מצב מוצע גליון (36)

תשריט מצב מוצע גליון (37)

תשריט מצב מוצע גליון (38)

תשריט מצב מוצע גליון (39)

תשריט מצב מוצע גליון (40)

תשריט מצב מוצע גליון (41)

תשריט מצב מוצע גליון (42)

תשריט מצב מוצע גליון (43)

תסקיר

תסקיר השפעה על הסביבה

תוואי על תצא

תוואי על תצא (1)

תוואי על תצא (2)

תוואי על תצא (3)

תוואי על תצא (4)

תוואי על תצא (5)

תוואי על תצא (6)

תוואי על תצא (7)

תוואי על תצא (8)

תוואי על תצא (9)

נספחי ניקוז

נספח ניקוז - דפו תשריט

דוח תכנון וניקוז

דוח תכנון וניקוז

נספח שילוב עירוני הקדמה + תחנה 1-21

נספח שילוב עירוני 22-26

נספח שילוב עירוני תחנות 27-32

נספח שילוב עירוני תחנות 33-38

נספח שילוב עירוני תחנות 39-43

נספח שילוב עירונית תחנות 44-49

נספח מסילה

נספח מסילה גליון (1)

נספח מסילה גליון (2)

נספח מסילה גליון (3)

נספח מסילה גליון (4)

נספח מסילה גליון (5)

נספח מסילה גליון (6)

נספח מסילה גליון (7)

נספח מסילה גליון (8)

נספח מסילה גליון (9)

נספח מסילה גליון (10)

נספח מסילה גליון (11)

נספח מסילה גליון (12)

נספח מסילה גליון (13)

נספח מסילה גליון (14)

נספח מסילה גליון (15)

נספח מסילה גליון (16)

נספח מסילה גליון (17)

נספח מסילה גליון (18)

נספח מסילה גליון (19)

נספח מסילה גליון (20)

נספח מסילה גליון (21)

נספח מסילה גליון (22)

נספח מסילה גליון (23)

נספח מסילה גליון (24)

נספח מסילה גליון (25)

נספח מסילה גליון (26)

נספח מסילה גליון (27)

נספח מסילה גליון (28)

נספח מסילה גליון (29)

נספח מסילה גליון (30)

נספח מסילה גליון (31)

נספח מסילה גליון (32)

נספח מסילה גליון (33)

נספח מסילה גליון (34)

נספח מסילה גליון (35)

נספח מסילה גליון (36)

נספח מסילה גליון (37)

נספח מסילה גליון (38)

נספח מסילה גליון (39)

נספח מסילה גליון (40)

נספח מסילה גליון (41)

נספח מסילה גליון (42)

נספח מסילה גליון (43)

מצב מאושר

תשריט מצב מאושר (1)

תשריט מצב מאושר (2)

תשריט מצב מאושר (3)

תשריט מצב מאושר (4)

תשריט מצב מאושר (5)

תשריט מצב מאושר (6)

תשריט מצב מאושר (7)

תשריט מצב מאושר (8)

תשריט מצב מאושר (9)

תשריט מצב מאושר (10)

תשריט מצב מאושר (11)

תשריט מצב מאושר (12)

תשריט מצב מאושר (13)

תשריט מצב מאושר (14)

תשריט מצב מאושר (15)

תשריט מצב מאושר (16)

תשריט מצב מאושר (17)

תשריט מצב מאושר (18)

תשריט מצב מאושר (19)

תשריט מצב מאושר (20)

תשריט מצב מאושר (21)

תשריט מצב מאושר (22)

תשריט מצב מאושר (23)

תשריט מצב מאושר (24)

תשריט מצב מאושר (25)

תשריט מצב מאושר (26)

תשריט מצב מאושר (27)

תשריט מצב מאושר (28)

תשריט מצב מאושר (29)

תשריט מצב מאושר (30)

תשריט מצב מאושר (31)

תשריט מצב מאושר (32)

תשריט מצב מאושר (33)

תשריט מצב מאושר (34)

תשריט מצב מאושר (35)

תשריט מצב מאושר (36)

תשריט מצב מאושר (37)

תשריט מצב מאושר (38)

תשריט מצב מאושר (39)

תשריט מצב מאושר (40)

תשריט מצב מאושר (41)

תשריט מצב מאושר (42)

תשריט מצב מאושר (43)

מבני דרך

מבני דרך גליון (1)

מבני דרך גליון (2)

מבני דרך גליון (3)

מבני דרך גליון (4)

מבני דרך גליון (5)

בינוי דיפו וחניון 

חנה וסע - נספח בינוי

דפו - נספח בינוי

תוואי על רקע תכניות מחוזיות

הוראות התכנית תתל 101 א

תסקיר השפעה על הסביבה

סקר עצים

סקר עצים - טבלאות

סקר עצים טבלאות 2

סקר עצים טבלאות -3

סקר עצים גליונות 1-5

סקר עצים גליונות 6-10

סקר עצים גליונות 11-15

סקר עצים גליונות 16-20

סקר עצים גליונות 21-24

סקר עצים גליונות 25-30

סקר עצים גליונות 31 - 36

סקר עצים גליונות 37 -43

נספח שילוב עירוני

הקדמה

תחנות 21 - 27

תחנות 28 - 34

תחנות 35 - 41

תחנות 41.1 - 46

תחנות 47 - 49

לתיקיית התסקיר לחצו על הקישור המצורף

https://bit.ly/2Y3mJkc

שתפו את הכתבה: