תת"ל 101 ב' - קו מטרו M1-n - מסמכים להפקדה בפועל

תדפיס הוראות התכנית

נוסח פרסום

 

סביבה ונוף - דוח סקר עצים בוגרים

 

מצב מאושר - מצב מאושר- חלק 1 (1-15)

מצב מאושר - מצב מאושר- חלק 2 (16-30)

מצב מאושר - מצב מאושר- חלק 3 (31-40)
 

מצב מוצע 1

מצב מוצע 2

מצב מוצע 3

מצב מוצע 4

מצב מוצע 5

מצב מוצע 6

מצב מוצע 7

מצב מוצע 8

מצב מוצע 9

מצב מוצע 10

מצב מוצע 11

מצב מוצע 12

מצב מוצע 13

מצב מוצע 14

מצב מוצע 15

מצב מוצע 16

מצב מוצע 17

מצב מוצע 18

מצב מוצע 19

מצב מוצע 20

מצב מוצע 21

מצב מוצע 22

מצב מוצע 23

מצב מוצע 24

מצב מוצע 25

מצב מוצע 26

מצב מוצע 27

מצב מוצע 28

מצב מוצע 29

מצב מוצע 30

מצב מוצע 31

מצב מוצע 32

מצב מוצע 33

מצב מוצע 34

מצב מוצע 35

מצב מוצע 36

מצב מוצע 37

מצב מוצע 38

מצב מוצע 39

מצב מוצע 40

 

בינוי - חוברת מבני דרך- פתיחה

בינוי - חוברת מבני דרך- חלק 1

בינוי - חוברת מבני דרך- חלק 2

בינוי - חוברת מבני דרך- חלק 3

בינוי - חוברת מבני דרך- חלק 4

בינוי - חוברת מבני דרך- חלק 5

בינוי - חוברת מבני דרך- חלק 6

 

תוואי מסילה - נספח מסילה-חלק 1 (1-4)

תוואי מסילה - נספח מסילה - חלק 2 (5-8)

תוואי מסילה - נספח מסילה- חלק 3 (9-12)

תוואי מסילה - נספח מסילה - חלק 4 (13-16)

תוואי מסילה - נספח מסילה - חלק 5 (17-20)

תוואי מסילה - נספח מסילה - חלק 6 (21-24)

תוואי מסילה - נספח מסילה - חלק 7 (25-28)

תוואי מסילה - נספח מסילה - חלק 8 (29-32)

תוואי מסילה - נספח מסילה - חלק 9 (33-36)

תוואי מסילה - נספח מסילה - חלק 10 (37-40)

 

ניקוז - נספח ניקוז למתחם הדפו

ביוב וניקוז - דוח הידרולוגי למתחם הדפו

 

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים- חלק 1 (1-3)

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים- חלק 2 (4-7)

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים- חלק 3 (8-10)

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים- חלק 4 (11-14)

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים- חלק 5 (15-18)

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים- חלק 6 (19-22)

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים- חלק 7 (23-26)

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים- חלק 8 (27-31)

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים- חלק 9 (32-35)

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים- חלק 10 (36-38)

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים- חלק 11 (39-40)

 

תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות - קו כחול ער מצב מאושר מחוזי

 

תנוחה - נספח תנוחה ער תצא-1

תנוחה - נספח תנוחה ער תצא-2

תנוחה - נספח תנוחה ער תצא-3

תנוחה - נספח תנוחה ער תצא-4

תנוחה - נספח תנוחה ער תצא-5

תנוחה - נספח תנוחה ער תצא-6

תנוחה - נספח תנוחה ער תצא-7

 

עיצוב פיתוח ובינוי - נספח שילוב עירוני- חלק 1

עיצוב פיתוח ובינוי - נספח שילוב עירוני- חלק 2

עיצוב פיתוח ובינוי - נספח שילוב עירוני- חלק 3

עיצוב פיתוח ובינוי - נספח שילוב עירוני- חלק 4

 

בינוי - נספח בינוי תחמש גלילות

בינוי - נספח בינוי תחמש חולון

בינוי - נספח בינוי למתחם הדפו


להורדת מסמכי התסקיר לחצו כאן

שתפו את הכתבה: