תת"ל 102 – קו מטרו M2

הוראות התכנית

הוראות התכנית

תשריט מצב מוצע

תשריט מצב מוצע גיליון 1

תשריט מצב מוצע גיליון 2

תשריט מצב מוצע גיליון 3

תשריט מצב מוצע גיליון 4

תשריט מצב מוצע גיליון 5

תשריט מצב מוצע גיליון 6

תשריט מצב מוצע גיליון 7

תשריט מצב מוצע גיליון 8

תשריט מצב מוצע גיליון 9

תשריט מצב מוצע גיליון 10

תשריט מצב מוצע גיליון 11

תשריט מצב מוצע גיליון 12

תשריט מצב מוצע גיליון 13

תשריט מצב מוצע גיליון 14

תשריט מצב מוצע גיליון 15

תשריט מצב מוצע גיליון 16

תשריט מצב מוצע גיליון 17

תשריט מצב מוצע גיליון 18

תשריט מצב מוצע גיליון 19

תשריט מצב מוצע גיליון 20

תשריט מצב מוצע גיליון 21

תשריט מצב מוצע גיליון 22

תשריט מצב מוצע גיליון 23

תשריט מצב מוצע גיליון 24

תשריט מצב מוצע גיליון 25

תשריט מצב מאושר

תשריט מצב מאושר חלק 1

תשריט מצב מאושר חלק 2

תשריט מצב מאושר חלק 3

תשריט מצב מאושר חלק 4

נספח מסילה

נספח מסילה חלק 1

נספח מסילה חלק 2

נספח מסילה חלק 3

נספח מסילה חלק 4

נספח מבני דרך

נספח מבני דרך חלק 1

נספח מבני דרך חלק 2

נספח מבני דרך חלק 3

נספח מבני דרך חלק 4

נספח ניקוז

נספח ניקוז

נספח בינוי דיפו

נספח בינוי דיפו

נספח שילוב עירוני

נספח שילוב עירוני חלק 1

נספח שילוב עירוני חלק 2

נספח שילוב עירוני חלק 3

תוואי על תצ"א

תוואי על תצ"א חלק 1

תוואי על תצ"א חלק 2

תוואי על תצ"א חלק 3

תוואי על תצ"א חלק 4

תוואי על תצ"א חלק 5

תוואי על תמ"מ

תוואי על תמ"מ

תסקיר השפעה על הסביבה

תסקיר השפעה על הסביבה

לחצו כאן להורדת הנספחים והאיורים של התסקיר 

תסקיר השפעה על הסביבה - בחינה אקוסטית מעודכנת ינואר 2021

לחצו כאן להורדת נספחים ואיורים של התסקיר - בחינה אקוסטית מעודכנת ינואר 2021

סקר עצים

טבלאות סקר עצים

טבלה מסכמת לפי ערכיות ויעודים

מכתב מלווה לסקר וטבלאות יעודים וערכיות

סקר עצים חלק 1

סקר עצים חלק 2

סקר עצים חלק 3

תמונות סקר עצים חלק 1

תמונות סקר עצים חלק 2

תמונות סקר עצים חלק 3

תמונות סקר עצים חלק 4

תמונות סקר עצים חלק 5

תמונות סקר עצים חלק 6

תמונות סקר עצים חלק 7

תמונות סקר עצים חלק 8

תמונות סקר עצים חלק 9

תמונות סקר עצים חלק 10

תמונות סקר עצים חלק 11

תמונות סקר עצים חלק 12

תמונות סקר עצים חלק 13

תמונות סקר עצים חלק 14

תמונות סקר עצים חלק 15

תמונות סקר עצים חלק 16

שתפו את הכתבה: