תת"ל 103- קו מטרו M3 - מסמכים להפקדה בפועל

תסקיר חתום

תסקיר השפעה על הסביבה

תסקיר השפעה על הסביבה

נספחים לתסקיר

תרשים 1.1.1.1 - רשת קווי מתען במטרופולין

תרשים 1.2.1.1 - מערכת הדרכים

תרשים 2.1.2.1 - חתכי רוחב טיפוסיים

תרשים 2.5.2.1 - מיפוי הדיפו על גבי מפה עירונית

תרשים 2.5.2.2 - מיקום הדיפו עג תצא

תרשים 2.5.2.3 - מיקום דפו עג מדידה

תרשים 2.5.2.4 - מיקום הדיפו עג יעודי קרקע

תרשים 2.5.5.1 - חתך נופי 1-1 בדיפו

תרשים 2.5.2.2 - מיקום הדיפו עג תצא

תרשים 2.5.2.3 - מיקום דפו עג מדידה

תרשים 2.5.2.4 - מיקום הדיפו עג יעודי קרקע

תרשים 2.5.5.1 - חתך נופי 1-1 בדיפו

תרשים 2.5.5.2 - חתך נופי 2-2 בדיפו

תרשים 2.5.5.3 - חתך נופי 3-3 בדיפו

תרשים 2.10.7.1 - אתרי התארגנות

תרשים 2.12.2.1 - תחמש סגור

תרשים 2.12.2.2 - תחמש פתוח

תרשים 3.2.7.1 - איתור שטח לאלמנט הדיור

תרשים 3.2.7.2 -חלופות אלמנט הדיור

תרשים 4.1.2.1 א - תמא אחת

תרשים 4.1.2.1 ב_ - תמא 35 סביבה

תרשים 4.1.2.1 ג - תמא 35 מרקמים

תרשים 4.1.2.1 ד - תמא 42

תרשים 4.1.2.1 ה - תמא 10ג

תרשים 4.1.2.2 - תתלים מאושרות

תרשים 4.1.2.3 - תמלים מאושרות

תרשים 4.1.2.4א - תממ 3 שינוי 21

תרשים 4.1.2.4ב - תממ 5

תרשים 4.1.2.5א - תכנית מתאר מחוזית לנחל איילון

תרשים 4.1.2.5ב - תכנית מתאר מחוזיות לנחל הירקון

תרשים 4.2.1.1 - מפת התפשטות רעש - אתר שילוח

תרשים 4.5.2.1 - תוואי המטרו עג מפה גאולוגית

תרשים 4.10.1.1 - אתרי עתיקות

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 1

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 2

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 3

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 4

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 5

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 6

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 7

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 8

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 9

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 10

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 11

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 12

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 13

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 14

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 15

תרשים 2.8.7.1 - אזורים רגישים להקמה - 16

 

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 1

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 2

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 3

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 4

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 5

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 6

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 7

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 8

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 9

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 10

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 11

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 12

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 13

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 14

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 15

תרשים 4.1.1.1.- שימושי קרקע עיקריים - 16

 

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 1

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 2

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 3

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 4

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 5

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 6

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 7

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 8

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 9

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 10

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 11

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 12

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 13

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 14

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 15

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 16

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 17

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 18

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 19

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 20

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 21

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 22

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 23

תרשים 4.1.1.2 - שימושי קרקע מפורטים - 24

 

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 1

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 2

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 3

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 4

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 5

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 6

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 7

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 8

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 9

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 10

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 11

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 12

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 13

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 14

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 15

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 16

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 17

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - 18

תרשים 4.2.1.2 - מקבלי רעש עג יעודי קרקע - מקרא

 

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 1

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 2

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 3

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 4

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 5

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 6

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 7

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 8

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 9

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 10

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 11

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 12

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 13

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 14

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 15

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 16

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 17

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 18

תרשים 4.2.1.3 - מיקום מקבלי רעש וסימון חריגות - 19

 

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-1

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-2

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-3

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-4

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-5

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-6

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-7

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-8

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-9

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-10

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-11

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-12

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-12

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-13

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-14

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-15

M3_4.9.3.1 - אקוסטיקה-רעידות ומצלול גוף_ב1-16

 

תוואי על תצא

תוואי על תצא- 1

תוואי על תצא- 2

תוואי על תצא- 3

תוואי על תצא- 4

סקר עצים תשריטים

סקר עצים גליונות 1-3

סקר עצים גליונות 4-5

סקר עצים גליונות 6-8

סקר עצים גליונות 9-10

סקר עצים גיליון 11

סקר עצים גליונות 12-13

סקר עצים גליונות 14-15

נספח שילוב עירוני

שילוב עירוני- 1

שילוב עירוני- 2

שילוב עירוני- 3

נספח מסילה

נספח מסילה גליון נתבג

נספח מסילה גליונות 1-4

נספח מסילה גליונות 5-7

נספח מסילה גליונות 8-13

נספח מסילה גליונות 14-18

נספח מסילה גליונות 19-22

נספח מסילה גליונות 23-26

נספח מסילה גליונות 27-30

נספח מבני דרך

נספח מבני דרך- 1

נספח מבני דרך- 2

נספח מבני דרך- 3

נספח מבני דרך- 4

נספח מבני דרך- 5

נספח מבני דרך- 6

נספח מבני דרך- 7

מצב מוצע חתום

מצב מוצע גיליון 1

מצב מוצע גיליון 2

מצב מוצע גיליון 3

מצב מוצע גיליון 4

מצב מוצע גיליון 5

מצב מוצע גיליון 6

מצב מוצע גיליון 7

מצב מוצע גיליון 8

מצב מוצע גיליון 9

מצב מוצע גיליון 10

מצב מוצע גיליון 11

מצב מוצע גיליון 12

מצב מוצע גיליון 13

מצב מוצע גיליון 14

מצב מוצע גיליון 15

מצב מוצע גיליון 16

מצב מוצע גיליון 17

מצב מוצע גיליון 18

מצב מוצע גיליון 19

מצב מוצע גיליון 20

מצב מוצע גיליון 21

מצב מוצע גיליון 22

מצב מוצע גיליון 23

מצב מוצע גיליון 24

מצב מוצע גיליון 25

מצב מוצע גיליון 26

מצב מוצע גיליון 27

מצב מוצע גיליון 28

מצב מוצע גיליון 29

מצב מוצע גיליון 30

מצב מוצע גיליון 31

מצב מוצע גיליון 32

מצב מוצע גיליון 33

מצב מאושר מקומי

מצב מאושר גליונות 1-4

מצב מאושר גליונות 5-9

מצב מאושר גליונות 10-13

מצב מאושר גליונות 14-15

מצב מאושר גליונות 16-19.pdf

מצב מאושר גליונות 20-22.pdf

מצב מאושר גליונות 23-26.pdf

מצב מאושר גליונות 27-31.pdf

חוברת סקר עצים בוגרים

סקר עצים

תמונות סקר עצים -1

תמונות סקר עצים-2

תמונות סקר עצים-3

נספח_ניקוז

מפתח_גליונות

נספח_בינוי_לדיפו

הוראות_התוכנית

דוח_ניקוז_וסקירה_הידרולוגית

מצב_מאושר_מחוזי
 
 

 

 

 

 

שתפו את הכתבה: