חזון הנגישות | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA
דף הבית » אודות » חזון הנגישות

חזון הנגישות

חזון הנגישות

נגישות מתקדמת: רכבת קלה לכולם

על נגישות, רכבת קלה ומה שביניהן

חזון הנגישות שלנו

הקו האדום יהיה נגיש לכלל הציבור, כולל אלו בעלי נכות פיזית או נכות חושית, למבוגרים, ולאנשים עם מגבלות התניידות כגון מזוודות, עגלות ילדים, ילדים קטנים וכו'.

נת"ע רואה את תכנון התחנות ומערכת הרק"ל כמערכת אוניברסלית הנותנת מענה לכל המשתמשים.

שוויון, כבוד ומה שביניהם

עבורנו, נגישות לסביבה פיזית וחברתית חיונית להכללה שוויונית ומכבדת של אנשים בעלי מוגבלויות בחברה.

הנגישות והעיר

כיצד אנו בנת"ע רואים את הנגישות במרחב? כחלק בלתי נפרד מסביבת הרחוב, אשר משפיעה במידה רבה על פתרונות עיצוב, אדריכלות ובנייה.

מה יהיה נגיש?

מדרכות ונתיבי הליכה מונעי החלקה, שימוש ברמפות, אבני שפה מונמכות, שילוט עם נראות גבוהה, תאורה איכותית, מעקות, שערי כניסה, מעליות, שירותים נגישים, מקומות ישיבה בתחנה, רציפים מותאמים לבעלי מוגבלויות וכו'

שירות נגיש

בפרויקט הרכבת הקלה יינקטו אמצעים כדי להבטיח שירות מתאים, בין היתר בדלפקי המידע, מכונות הכרטוס, שערי הכרטיסים - כמו גם גישה מתאימה להודעות המועברות באמצעים השונים.

מעבר בטוח

המעבר מהרציפים התת-קרקעיים אל הקרונות דרך דלתות שפת הרציף יהיה חופשי מסכנת מעידה - עבור כל הנוסעים.

רוצים לדעת עוד?

תכנית תכנון לבעלי מוגבלויות לקו האדום

מערכת תעבורה ציבורית הינה חיונית ליכולת כל בני האדם ליטול חלק שלם בחיי הקהילה. פירוש הדבר הוא הגעה לעבודה, לבית הספר, לאירועים חברתיים, ולשירותים ציבוריים וחברתיים ועוד. נגישות מטופלת בכמה רמות, החל מהנחיות לתכנון שילוט ועד קביעת דרכי התמצאות וניווט בדרכים רצופות וברורות המחברות נוסעים מהרחוב אל הרכבת הקלה.

פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות קובע שכל המקומות והשירותים הציבוריים המסופקים לציבור יהיו נגישים לאנשים בעלי מוגבלות גופנית, חושית, הכרתית, רגשית או התפתחותית.

נגישות לסביבה פיזית וחברתית חיונית להכללה שוויונית ומכבדת של אנשים בעלי מוגבלויות בחברה.

נגישות הקו האדום

בהתאם לתפיסת העולם שלנו בנת"ע, הקו האדום יהיה כאמור נגיש לכלל הציבור, כולל אלה שיש להם נכות פיזית או נכות חושית, למבוגרים, ולאנשים עם מגבלות התנייעות כגון מזוודות, עגלות ילדים, ילדים וכו'.

מתקניו השונים של הקו האדום יעמדו בחוקים ובתקנות התקן הישראלי ((IS 1918 ויספקו מעבר נגיש של נסיעה מנקודה אחת במפלס הכביש אל רציף הרכבת.

התכנון של כל השטחים הציבוריים מחויב לעמוד בתפיסת התכנון האוניברסלי. במילים אחרות: כל מתקני הקו האדום יותאמו לכל המשתמשים באמצעות תכנון שאינו מבודד או מושך תשומת לב למשתמשים מסוימים.

נגישות מהווה חלק בלתי נפרד מסביבת הקו, אשר בהכרח משפיעה על פתרונות התכנון, הארכיטקטורה והבנייה.

קרונות נגישים – ללא מכשולים

קרונות הרכבת הקלה יכללו אמצעים לנגישות קלה עבור אנשים בעלי סוגים שונים של מוגבלות, אמצעים אלה יאפשרו להם לנוע בחופשיות, בירידה, בעליה ובתוך הקרונות (כולל מתגים לפתיחת הדלתות ותיקוף הכרטיסים).

כמו כן, תהיה אפשרות לקבלת מידע חזותי ושמיעתי בתוך הקרונות ויוגדרו מושבים שמורים עבור אנשים עם נכויות שונות בהתאם לתקנות הרלוונטיות.

התחנות – לנוע בחופשיות

השטח הציבורי של תחנות הרכבת הקלה יספק סביבה המתאימה לאנשים בעלי מגוון מגבלות אם זמניות ואם קבועות, ויאפשר לכל הנוסעים לנוע בחופשיות מכל המדרכות במפלס הקרקע אל הרציפים ולתוך הקרונות בקלות ובבטחה, כולל אזורי המתנה ייעודיים לבעלי מוגבלויות על הרציפים.

נוסף על כך, יינקטו אמצעים כדי להבטיח שירות מתאים, בין היתר בדלפקי המידע, מכונות הכרטוס ושערי הכרטיסים, כמו גם הבטחת גישה מתאימה להודעות המועברות באמצעים דינמיים ושילוט סטטי.

מעבר קל ובטיחותי מהרציפים התת -קרקעיים אל הקרונות.

חשוב לציין עוד כי יינקטו כל האמצעים הנדרשים בכדי להבטיח את בטיחותם של כלל הנוסעים במהלך כל סוגי מצבי החירום שעלולים להתעורר.

עוצרים בטוח

כל התחנות במפלס הקרקע יתוכננו בצורה נגישה מכל המדרכות הסמוכות באמצעות מעברי חצייה ואל הרציף, באמצעות משטחים בעלי שיפוע מתאים וללא מכשולים, בהתאם לתקנות הרלוונטיות. בהקשר זה, יהיה לפחות מסלול נגיש אחד אם התחנה ממוקמת במפלס הגבוה בכ-3 מ' ממפלס הכביש.

המידע זורם

מידע הניתן לציבור על זמני העזיבה וההגעה של הרכבת הקלה והיעד שלה יסופק באמצעות הטלפון ובכתב, ועם בקשה - גם באמצעות פקס והאינטרנט, בגודל גופן מתאים.

על הרציף

הרציפים ייפרסו בצורה עקבית, תוך שימוש במספר הקטן ביותר האפשרי של פניות ומכשולים בכדי להקל על הניווט. הריהוט ברציפים יהיה ממוקם בקו ישר בכדי לאפשר תנועה בטוחה עבור אנשים עם מוגבלויות. בנוסף, המושבים על הרציף יהיו בהתאם לתקנות הרלוונטיות.

תחנות במפלס הקרקע

יתאפשר מסלול מתמשך ונגיש מן המדרכות אל כל רציפי התחנות באמצעות מעברי חצייה, דרך משטח משופע אל הרציף, אל כל המתקנים שעל גבי הרציף, אל שפת הרציף המסומן ואל הרכבת.

מעברי חציה להולכי רגל יזוהו באמצעות סימון מיוחד על המדרכות. המעבר מהמדרכה אל התחנה יהיה ללא מדרגות. הדבר יתאפשר על ידי הנמכת המדרכה או על ידי הגבהת פני הכביש. נושא זה יתואם גם עם הרשות המקומית.

שער הכניסה לתחנה, אם קיים, יהיה מסומן ומובדל מהסביבה באמצעות צבע מבדיל.

מקומות ייעודיים עבור אנשים בכיסאות גלגלים יישמרו מתחת לכל סככת המתנה – הגודל והכמות יהיו בהתאם לתקנות הרלוונטיות.

דוכן מודיעין ודוכן שירות – בגובה העיניים

כל דוכני המודיעין והשירות יהיו נגישים לאדם בכיסא גלגלים על פי התקנות הרלוונטיות.

דוכני המודיעין והשירות יכללו דוכנים מאוישים בכל אזור בו מתבצעת בקרת דמי נסיעה והדוכנים יותאמו לשימושם של בני אדם עם ליקויי שמיעה ויהיו מצוידים במערכת האזנת עזר שתכלול: מיקרופון לשימוש נותן השירות ורמקול חיצוני הפונה אל הנוסע; מעגל אודיו של מכשיר שמיעה ומגבר לוויסות הקול. נוסף על כך, התאורה בדוכן המודיעין ובדוכן השירות תהיה מוצבת כך שתאיר את פני נותן השירות, ולא תסנוור את מקבל השירות. בדוכן שירות מאויש עם מחיצה שקופה, ייעשה שימוש בחומר מונע סנוור.

לכל החושים: כריזה, תאורה, מעקות ועוד

 • מערכת הכריזה הציבורית תהיה הן שמיעתית והן חזותית.
 • מכשולים יזוהו תוך שימוש בצבעים ניגודיים לסביבה.
 • לוחות זכוכית יכללו סימוני בטיחות.
 • למדרגות יהיו מעקות לתמיכה בשני הצדדים וכן פסי אזהרה לפני המדרגה הראשונה והאחרונה, וכן על כל מדרגה.
 • מעליות ייבנו בהתאם לתקנות הרלוונטיות.
 • התאורה תהיה אחידה, לא מסנוורת ולא מכוונת ישירות לעיני הנוסעים.
 • השילוט ומתקני הכרטוס יותאמו לתקנות הרלוונטיות.
 • עבור מדרגות נעות ומסועי נוסעים יחולו אותות אזהרה בראש ובתחתית המדרגות ומשני הצדדים של מסועי נוסעים יותקנו בצבעים מנוגדים למשטחים שבסביבתם.
 • כל שולי ירידה וצד יצוינו ברצועה בצבע מנוגד למשטחים שבסביבתם.
 • באשר לציוד האוטומטי לרכישת כרטיסים - לפחות אחד מהציודים והמתקנים מכל סוג, כולל קניית כרטיסים, יהיו נגישים לנוסע בכיסא גלגלים לפי התקנות הרלוונטיות.
 • השירותים בתחנות יונגשו לבעלי נכויות על פי התקנות הרלוונטיות.

 

 

מקשיבים לכם

חייגו 4575* או

אולי יעניין אותך גם...

נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ היא החברה האחראית על תכנון והקמת מערכת...
מורכבות הפרויקט ואורך זמן הביצוע מחייבים בתמיכת הציבור (תושבים סוחרים...
הרכבת הקלה היא נדבך מרכזי במערך התחבורה של ישראל בכלל, ושל מטרופולין תל-...