ביקורת פנימית

טופס פניות הציבור לביקורת הפנימית ולממונה על תלונות הציבור

ביקורת פנימית הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. היא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה פנימית, פיקוח וממשל תאגידי. תפקידי הביקורת הפנימית כוללים, בין היתר, הערכת העמידה בהוראות הדין, מינהל תקין, טוהר מידות ושיפור החיסכון והיעילות. המבקר הפנימי משמש ממונה על תלונות ומתוקף תפקידו הזה יברר, באופן בלתי תלוי, תלונות על מעשים או מחדלים הנוגעים לתפקוד החברה או יחידים בה (כפי שמוגדר בנהלי החברה). ניתן להעביר תלונה למבקר באופן גלוי או אנונימי. כתובת: מרכז עזריאלי חולון, בניין A, רחוב הרוקמים 26, חולון 5885849