דירקטוריון החברה | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA
דף הבית » אודות » דירקטוריון החברה

דירקטוריון החברה

דירקטוריון החברה

הדירקטוריון אחראי על קביעת האסטרטגיה של החברה ועל התוויית מדיניותה הכלכלית בתחום, ייעודה ומטרותיה של החברה. דירקטוריון החברה פועל בהתאם לתפקידים ולסמכויות המוגדרים לגביו בחוק החברות הממשלתיות ולתקנון החברה.

חלק ממשימות הדירקטוריון הינן אישור תקציבה השנתי של החברה, אישור הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים של החברה, אישור תכניותיה, קביעת תהליך גיוס כוח אדם, אישור תקן עובדי החברה והמועסקים בשירותיה ומינוי הפקידים הבכירים, לרבות תנאי כשירותם והעסקתם.

הדירקטוריון אחראי על ניהולו של מערך הביקורת אחר תפקודה של החברה ועל ביצועו של פיקוח רציף ושיטתי אחר אופן הגשמת מדיניותה הכללית של החברה, תהליך ביצוע בפועל של תכניות עבודתה ודרך ניצול תקציבה.

במטרה למלא אחר תפקידו ולממש את סמכויותיו על פי כל דין, דירקטוריון החברה רשאי להקים וועדות קבועות. בהתאם לכך, הוקמו ועדת ביקורת, ועדת כספים, ועדת מנגנון, וועדת אד-הוק לקביעת המבנה הארגוני של החברה.

הדירקטוריון מתמנה על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר, בהתייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים בשירות הציבורי.

חברי הדירקטוריון:

עודד גבולי (מהנדס עיריית תל אביב)

רו"ח עופר אלישר (נציג ממשלה)

דן רשל (נציג ציבור)

דלית בראון (נציגת ציבור)

עו"ד סעיד סמור (נציג ציבור)

חוה שכטר (נציגת ציבור)

יובל טל (נציג ציבור)

אורית רישפי (נציגת ציבור)

רם בלינקוב (נציג ציבור)

מקשיבים לכם

חייגו 4575* או

אולי יעניין אותך גם...

נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ היא החברה האחראית על תכנון והקמת מערכת...
מורכבות הפרויקט ואורך זמן הביצוע מחייבים בתמיכת הציבור (תושבים סוחרים...
הרכבת הקלה היא נדבך מרכזי במערך התחבורה של ישראל בכלל, ושל מטרופולין תל-...