מרכז התחזוקה והתפעול של הרכבת הקלה | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

מעוניינים בעידכונים

מעוניינים בעדכונים?

הצטרפו לרשימת הדיוור של נת"ע

דף הבית » מרכז התחזוקה והתפעול של הרכבת

מרכז התחזוקה והתפעול של הרכבת הקלה

מתכנן ראשי: אמיר מן - עמי שנער אדריכלים ומתכנני ערים

בצפון העיר פתח תקוה, בין נחל הירקון לדרך אם המושבות, יוקם מרכז תחזוקה ותפעול של הרכבת הקלה. מתחם שיקושר אל רשת קווי הרכבת הקלה, באמצעות מסלול מסילתי ייעודי. מטרת הפרויקט הינה הקמת מרכז מודרני לתחזוקת הקרונות ולחנייתן. המתחם יוקם על פי עקרונות של: פיתוח בר קיימא, עקרונות כלכליים, חברתיים וסביבתיים, במטרה להעניק לרכבות שירות פונקציונאלי ברמה הגבוהה ביותר מצד אחד על ידי הקמת מרכז יעיל תפעולית, ומהצד האחר ליצור מבנים ידידותיים לסביבה ולעובדים בו, בדגש רב על בטיחות העובדים והמבקרים, לשנות דור.

נת"ע בחרה בחברת "סולל בונה" לביצוע העבודה. העבודות להקמת פורטל הדיפו (הקטע המקשר בין הדיפו לבין המנהרות) החלו ב - 19/08/14.

לאור החלטת משרד התחבורה להוסיף תחנת נוסעים לקו האדום, אשר תהיה בצמידות לתחנת רכבת ישראל – תחנת קרית אריה - ובצמידות לדיפו, נת"ע החלה בתכנון התחנה והקישוריות המסילתית אליה.

מתכנן ראשי: אמיר מן - עמי שנער אדריכלים ומתכנני ערים

רכבת ירוקה - ידידותית לאדם ולסביבה

 • הדרישות העדכניות, עם הטכנולוגיות האחרונות לבנייה ירוקה, בהתאם לתקן הבינלאומי המחמיר LEED, מוטמעות בהקמת מרכז הדיפו.
 • מזעור ההשפעה הסביבתית יישמר גם בתקופת ההקמה.
 • האתר החדש, יונגש לתחבורה ציבורית ולמגיעים באופניים.

ניטור האוויר

 • מניעת "איי חום" תושג בזכות תכנון נבון של מבנים, תשתיות וצמחייה.
 • התכנון מונע מראש "זיהום תאורה" כתוצאה מתאורת לילה חזקה.
 • מפלסי הרעש יהיו נמוכים מהקריטריונים הנדרשים.
 • הצביעה במתחם תבוצע בתא אטום שיאפשר צביעת קרון רכבת בשלמותו.

שמירת מי התהום

 • הגשמים והמים שיגיעו אל הקרקע שבשטח הדיפו יאספו למערכת ניקוז למניעת חדירה למי תהום.
 • קווי ניקוז מאספים, אשר יחוברו אל מובל הניקוז החוצה את השטח מדרום לצפון, יאספו את מי הגשמים והתשטיפים.
 • ריצפת חצרות התפעול תהיה אטומה לחלחול, ותנוקז אל מערכת האיסוף.
 • מתקני קדם-טיפול בשפכים, יתוכננו באופן שלא יאפשר חדירת מי גשם או מי נגר לתוכם.

מתכנן ראשי: אמיר מן - עמי שנער אדריכלים ומתכנני ערים

טיפול בפסולת

 • האשפה המשרדית והביתית תועבר לאתר פינוי הפסולת הביתית של פתח תקוה.
 • אריזות לחלקי חילוף ופסולת מתכת שמקורם באזור התפעול, ייאצרו במתקנים ייעודיים.
 • השפכים הביתיים יוזרמו למערכת העירונית.
 • השפכים התעשייתיים יעברו טיפול מקדים עד שיגיעו לאיכות הנדרשת להזרמה למערכת הביוב העירונית.
 • הטיפול המקדים יתבסס על מתקנים להפרדת שמנים, שיקוע והפרדת מוצקים מרחפים.
 • מתקן השטיפה ימחזר כ-80% מהשפכים.
 • ניתן יהיה להקים מבני מגורים חדשים במרחק של כ-200 מטר ואילך.

מבנה ירוק

מרכז השליטה של הדיפו, יופעל מתוך "מבנה ירוק", אשר ישמש כבניין המינהלה. יהיה זה בניין אשר יוקם לפי עקרונות הבנייה הירוקה ובהתאם לתקן LEED הבינלאומי. הבניין יוקם סביב "אטריום" – חלל מעוצב שיאפשר כניסת אור טבעי, אשר יפחית במשך היום את הצורך בשימוש בחשמל. חלונות הבניין ינצלו את תאורת השמש, אוורור המבנה יבוצע באופן פאסיבי ואקטיבי, ומערכת החשמל תנוהל באמצעות מערכת לבקרה ולשימוש באנרגיות מתחדשות.

מתכנן ראשי: אמיר מן - עמי שנער אדריכלים ומתכנני ערים

בתקופת ההקמה

תשומת לב רבה, כולל תכניות מחייבות ובדיקות מקיפות, הוקדשה להכנת תכנית מפורטת להפחתת ההשפעה על הסביבה בתקופת ההקמה. מיקום הדיפו בהתאם למדדים שהוגדרו, נקבע ביחס למרחק הרב משכונת המגורים הקרובה ביותר, שיאפשר עבודה מסביב לשעון. בתקופת ההקמה לא צפוי להשמע כלל רעש במבני המגורים.

 

 

 

 

 

מקשיבים לכם

חייגו 4575* או

אולי יעניין אותך גם...

נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ היא החברה האחראית על תכנון והקמת מערכת...
מורכבות הפרויקט ואורך זמן הביצוע מחייבים בתמיכת הציבור (תושבים סוחרים...
הרכבת הקלה היא נדבך מרכזי במערך התחבורה של ישראל בכלל, ושל מטרופולין תל-...