תחנת ארלוזורוב | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA
דף הבית » תחנת ארלוזורוב

תחנת ארלוזורוב

תחנת ארלוזורוב היא אחת מעשר התחנות התת-קרקעיות לאורך הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב. העבודות הנערכות במיקום זה החלו באוקטובר 2015, והן נועדו להקמת תחנת הרכבת הקלה.

הקו האדום מתוכנן להתחיל לפעול באופן סדיר באוקטובר 2021. 

תחנת ארלוזורוב צפויה להיות התחנה הגדולה ביותר של הרכבת הקלה מבחינת מספר הנוסעים שיעברו בה, הודות לקרבתה לתחנת הרכבת ולמסוף האוטובוסים.

תחנת ארלוזורוב ממוקמת ברחוב על פרשת דרכים בתל-אביב בסמוך למסוף 2000 ולתחנת הרכבת סבידור – תל-אביב מרכז. 

 

מאפייני הפרויקט

צבע הקו:
שיטת ביצוע:
שטח הפרויקט:
3117 מ"ר
עומק:
31 מ'
רוחב רציפים:
10 מ'
צפי לכמות נוסעים יומית: כ-66,000

הסדרי תנועה זמניים הצפויים באזור

  • העבודות בתחנת ארלוזורוב צפויות להימשך כחמש שנים.
  • התנועה תנותב לדרכים סמוכות שנסללו במיוחד לצורך ביצוע העבודות.
  • לא ייחסמו הפניות לרחובות הסמוכים.
  • מעבר בטיחותי להולכי רגל יישמר לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.

ההסדרים הללו, הצפויים להימשך לאורך תקופה ממושכת, יהיו דינמיים ויותאמו ככל האפשר לרווחת התושבים ובעלי העסקים, תוך יצירת דו-שיח מתמיד עם תושבי כל אזור.

שינויים בתחבורה הציבורית

חשוב לדעת: ככלל, לא יבוטלו קווי תחבורה ציבורית בשל העבודות.

באזור תחנת ארלוזורוב – רחוב ארלוזורוב ודרך בגין יישארו פתוחים לתנועה, אם כי יצומצם מספר הנתיבים וייתכנו עומסי תנועה. השינויים שיחולו בתקופת העבודות הם הסטת מסלולי הקווים מהרחוב שייחסם לתנועה אל המעקף שייסלל, וכתוצאה מכך – שינוי במיקום התחנות.

בשל עומסי התנועה שייווצרו כתוצאה מהעבודות, זמני הנסיעה צפויים להיות ארוכים מהרגיל.

שינויים במסלולי הקווים:

  • כל הקווים העוברים ברחוב על פרשת דרכים יוסטו דרומה, לכביש החלופי שנסלל בגן וולוולסקי.
  • אין שינוי במסלולי הקווים העוברים בדרך בגין ובדרך נמיר ואינם פונים לרחוב על פרשת דרכים. 

חומרים להורדה/הדפסה