From Date:
To Date:
Decision Date Last bid date Remarks Referent
תכנון וביצוע של תחנות משנה עבור פרוייקט המטרו לרשת ההולכה במתח עליון שבבעלותה 15/06/2022 חברת נגה ניהול מערכת חשמל בע"מ 15/07/2022 Rotem Karov
התקשרויות עם חברת הוט שירותי תקשורת שותפות מוגבלת כספק יחיד לצורך ביצוע הסטה, העתקה ועבודות שונות בתשתית תקשורת בבעלותה 06/04/2022 הוט שירותי תקשורת שותפות מוגבלת 26/04/2022
מיקרוסופט ישראל בע"מ 16/03/2022 מיקרוסופט ישראל בע"מ 14/04/2022
רכישת שירות פרואקטיבי (שרות תחזוקה מונעת) עבור Datacenter המותקן בחדרי השרתים של נת"ע 29/12/2021 היולט פקרד (ישראל) בע"מ 19/01/2022 Rotem Karov
ספק יחיד לביצוע עבודות תשתית שבבעלותה 13/10/2021 פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלת 02/11/2021 Rotem Karov
ספק יחיד לביצוע עבודות תשתית שבבעלותה 13/10/2021 עיריית תל אביב 02/11/2021 Rotem Karov
התקשרויות עם חברת חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ- קצא"א כספק יחיד לביצוע עבודות תשתית שבבעלותה 06/10/2022 חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ- קצא"א 26/10/2021 Rotem Karov
התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ יחיד תכנון וביצוע התקנת מערכות בטיחות והגנה מאש בקו האדום 29/09/2021 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ 21/10/2021 Rotem Karov
תכנון, התקנה, אספקה ואחזקה של מערכת אולטרה סונית להרחקת מכרסמים 11/08/2021 ג.א. אלקטרו סוניק בע"מ 01/09/2021 Natalie Glass Biok Oral
התקשרויות עם חברת בזק כספק יחיד למימוש קווי תמסורת לרשתות הקשר של המשטרה ופיקוד העורף 21/07/2021 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 10/08/2021 Rotem Karov
הודעת עדכון בדבר התקשרות עם חברת שח"ם מקורות ביצוע בע"מ כספק יחיד 03/12/2018 01/06/2017
תשתית לאספקת מים לדיפו מחלף הטייסים הכולל עלויות התכנון והביצוע 19/12/2022 קיבוץ בארות יצחק 08/01/2023 Rotem Karov
חיבור דיפו הטייסים למערכת הביוב הכולל עלויות תכנון וביצוע 19/12/2022 מועצה אזורית חבל מודיעין 08/01/2023 Rotem Karov
החלפת 950 צילינדרים ישנים ובנוסף רכישה והתקנה של 950 (צילינדרים) מדגם ICS בחדרים קריטיים בקו האדום וכן שירותי תחזוקה לתקופה של 5 שנים 01/02/2023 חברת לוקוגן סקיוריטיס בע"מ יבואנית בלעדית מנעולי EVVA בישראל 27/02/2023 Rotem Karov
מעקב וניטור אחר פרסומים אודות נת"ע ופעילותה בכלי התקשורת - רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, דפוס 23/02/2023 יפעת מידע תקשורתי בע"מ 15/03/2023
רישוי עבור מוצרי מיקרוסופט במסגרת הסכם SA ותחזוקת Enterprise Agreement 01/03/2023 מיקרוסופט ישראל בע"מ 20/03/2023
תכנון וביצוע מעת לעת של הסטת תשתיות תת קרקעיות שבבעלות בעלי התשתיות לתקופה של 3 שנים 04/09/2023 ראו רשימת ספקים מצורפת 27/09/2023 Rotem Karov
רישיונות שימוש והטמעת פלטפורמה של שמיים – מערכת מידע לניהול תחקירים והפקת לקחים 05/09/2023 חברת שמיים אימפרוב בע"מ 28/09/2023