From Date:
To Date:
Decision Date Last bid date Remarks Referent
תכנון וביצוע של תחנות משנה עבור פרוייקט המטרו לרשת ההולכה במתח עליון שבבעלותה 15/06/2022 חברת נגה ניהול מערכת חשמל בע"מ 15/07/2022
התקשרויות עם חברת הוט שירותי תקשורת שותפות מוגבלת כספק יחיד לצורך ביצוע הסטה, העתקה ועבודות שונות בתשתית תקשורת בבעלותה 06/04/2022 הוט שירותי תקשורת שותפות מוגבלת 26/04/2022
מיקרוסופט ישראל בע"מ 16/03/2022 מיקרוסופט ישראל בע"מ 14/04/2022
רכישת שירות פרואקטיבי (שרות תחזוקה מונעת) עבור Datacenter המותקן בחדרי השרתים של נת"ע 29/12/2021 היולט פקרד (ישראל) בע"מ 19/01/2022
ספק יחיד לביצוע עבודות תשתית שבבעלותה 13/10/2021 פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלת 02/11/2021
ספק יחיד לביצוע עבודות תשתית שבבעלותה 13/10/2021 עיריית תל אביב 02/11/2021
התקשרויות עם חברת חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ- קצא"א כספק יחיד לביצוע עבודות תשתית שבבעלותה 06/10/2022 חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ- קצא"א 26/10/2021
התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ יחיד תכנון וביצוע התקנת מערכות בטיחות והגנה מאש בקו האדום 29/09/2021 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ 21/10/2021
תכנון, התקנה, אספקה ואחזקה של מערכת אולטרה סונית להרחקת מכרסמים 11/08/2021 ג.א. אלקטרו סוניק בע"מ 01/09/2021
התקשרויות עם חברת בזק כספק יחיד למימוש קווי תמסורת לרשתות הקשר של המשטרה ופיקוד העורף 21/07/2021 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 10/08/2021
הודעת עדכון בדבר התקשרות עם חברת שח"ם מקורות ביצוע בע"מ כספק יחיד 03/12/2018 01/06/2017