תחנת קרליבך | NTA
Home » תחנת קרליבך

תחנת קרליבך

תחנת קרליבך היא אחת מעשר התחנות התת-קרקעיות לאורך הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב. העבודות הנערכות במיקום זה החלו באוגוסט 2015, והן נועדו להקמת תחנת הרכבת הקלה. במסגרת העבודות יפורק גשר מעריב.

הקו האדום מתוכנן להתחיל לפעול באופן סדיר באוקטובר 2021, אך תחנת קרליבך הינה היחידה שתחל פעילותה רק בשנת 2022. הסיבה לכך היא המורכבות שבבניית התחנה אשר תהיה משולבת לשני קווים: האדום והירוק.

תחנת קרליבך ממוקמת על ציר דרך בגין-צומת מעריב. אתר העבודה לצורך הקמת התחנה ישתרע לאורך דרך בגין, מצומת רחוב הרכבת בדרום עד צומת רחוב התעשייה בצפון.

התחנות הסמוכות אליה הן תחנת אלנבי (בצומת אלנבי- יהודה הלוי) מדרום ותחנת יהודית מצפון.

מאפייני הפרויקט

צבע הקו:
שטח הפרויקט:
6,172 מ"ר
עומק:
52 מ'
רוחב רציפים:
10 מ'
צפי לכמות נוסעים יומית: כ-6,500

הסדרי תנועה זמניים הצפויים באזור

החל ביום שישי, 1.4.2016, יחולו הסדרי תנועה חדשים באזור העבודות:

 • ייחסמו לתנועה נתיבי התחבורה הציבורית על דרך בגין בקטע שבין רחוב המלאכה ועד רחוב מזא"ה, לכיוון דרום, ובקטע שבין הרחוב החדש 1185 ועד רחוב יצחק שדה, לכיוון צפון.
 • תנועת התחבורה הציבורית תוסט מזרחה דרך רחוב חדש שמספרו 1185, המחבר את דרך בגין לרחוב המסגר.
 • תתאפשר פנייה שמאלה לתחבורה ציבורית בלבד מרחוב המסגר לרחוב יצחק שדה.
 • תתאפשר פנייה ימינה מרחוב יצחק שדה לרחוב המסגר, לכיוון צפון.
 • ברחוב החדש 1185 תתאפשר כניסה ויציאה של רכב פרטי רק מרחוב המסגר. המעבר לדרך מנחם בגין יתאפשר לתחבורה ציבורית בלבד.
 • תבוטל הפנייה ימינה מרחוב המסגר לרחוב התעשייה.
 • תתאפשר פנייה שמאלה מדרך בגין לרחוב התעשייה. לא יתאפשר מעבר מרחוב התעשייה לרחוב המסגר.

ההסדרים הללו, הצפויים להימשך לאורך תקופה ממושכת, יהיו דינמיים ויותאמו ככל האפשר לרווחת התושבים ובעלי העסקים, תוך יצירת דו-שיח מתמיד עם תושבי כל אזור.

 

Loading and unloading arrangements

נקבעו הסדרי פריקה וטעינה ייעודיים לתחנה, בהתאם לצרכי בעלי העסקים באיזור ובתיאום עמם. מידע מדוייק מפורסם בשטח על ידי נציגי נת"ע, ויועלה לאתר בקרוב.

Parking arrangements during the works

בשל צמצום הנתיבים, ייתכן ביטול של מקומות חנייה (כולל אלה שהיו מסומנים בכחול-לבן) ברחובות בהם מבוצעות העבודות וברחובות הסמוכים להם. הגישה לחניונים המרכזיים בכל מתחמי העבודות תישמר. כמו כן, יישמרו מקומות החנייה המיועדים כיום לנכים.

שינויים בתחבורה הציבורית

חשוב לדעת: ככלל, לא יבוטלו קווי תחבורה ציבורית בשל העבודות.

החל ב-1 באפריל 2016 יחולו שינויים בהסדרי התנועה בסביבת התחנה:

 • פתיחת רחוב 1185 החדש לתנועת כלי רכב עם עדיפות לתחבורה ציבורית
 • סגירת דרך מנחם בגין לכיוון דרום בין הרחובות המלאכה ומזא"ה
 • סגירת דרך מנחם בגין לצפון בין רחוב 1185 לרחוב יצחק שדה

השינויים אשר יחולו כוללים הסטת מסלולי הקווים מהרחובות שייחסמו לתנועה אל רחובות חלופיים, וכתוצאה מכך – שינוי במיקום התחנות. בשל עומסי התנועה זמני הנסיעה עלולים להיות ארוכים מהרגיל.

 • הסטת קווים העוברים ברחובות החשמונאים ודרך מנחם בגין - עבור קווים אלו תבוטל העצירה בתחנה לכיוון דרום: דרך מנחם בגין/לינקולן ובמקומה תבוצע עצירה בתחנת המסגר/יצחק שדה. לכיוון צפון אין שינוי בעצירות הקווים.
 • הסטת קווים העוברים לאורכו של דרך מנחם בגין - עבור קווים אלו תבוטל העצירה בתחנות לכיוון דרום: דרך מנחם בגין/בית מעריב ודרך מנחם בגין/לינקולן, ולכיוון צפון תבוטל העצירה בתחנת דרך מנחם בגין/המלאכה. במקומן יעצרו הקווים בתחנות חדשות ברחוב 1185 לדרום, לצפון וברחוב המסגר סמוך לצומת יצחק שדה, תחנה לכיוון דרום ותחנות לכיוון צפון.
 • הסטת קו 26 לרחוב המסגר לכיוון צפון - יבוטלו עצירות הקו לאורך רחוב הרכבת ובתחנת דרך בגין/הרכבת. במקומן תבוצע עצירה בתחנת המסגר/יד חרוצים. לכיוון דרום אין שינוי במסלול הקו.