פרויקטים בביצוע | NTA

Gallery

Tour in Galei Gil Shaft, 4.11.2016
Tour in Galei Gil Shaft, 4.11.2016
Sukkot 2016 Family activity
Sukkot 2016 Family activity
Sukkot 2016 Family activity
Em Hamoshavot Shaft 03/06/2013
Herzel Shaft 22/07/2011
Herzel Shaft 22/03/2012
Trial drillings - Iben Gabirol st. Tel - Aviv 14/01/2013
Trial drillings - Iben Gabirol st. Tel - Aviv 25/12/2012
Galei Gil Shaft 23/07/2012
Em Hamoshavot Shaft 03/01/2012
Em Hamoshavot Shaft 08/03/2013
Em Hamoshavot Shaft 30/05/2012
Galei Gil Shaft 23/07/2012
Herzel Shaft 23/07/2012
Herzel Shaft 01/06/2013
Home » פרויקטים » פרויקטים בביצוע