| נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA
סוג קו תדירות מספר נוסעים משוער לשנה מספר רשויות אורך הקו תחילת הפעלה מספר תחנות 0