למתן שירותי כתיבה והדרכה להפעלת תכנית חינוכית | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

למתן שירותי כתיבה והדרכה להפעלת תכנית חינוכית

למתן שירותי כתיבה והדרכה להפעלת תכנית חינוכית

מספר מכרז

2018/038

תאריך פרסום המכרז

31.07.2018

תאריך אחרון להגשת הצעות

04.09.2018

תחום

רפרנט