רכישת ביטוח אחריות מקצועית | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

רכישת ביטוח אחריות מקצועית

רכישת ביטוח אחריות מקצועית

מספר מכרז

2018/134

תאריך פרסום המכרז

20.08.2018

תאריך אחרון להגשת הצעות

02.10.2018

תחום

רפרנט