למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום דיני העבודה | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום דיני העבודה

למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום דיני העבודה

מספר מכרז

2018/118

תאריך פרסום המכרז

30.08.2018

תאריך אחרון להגשת הצעות

07.10.2018

תחום

רפרנט