לביצוע בדיקות מעבדה, קידוחים ושוחות מבחן עבור חב' נת"ע | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

לביצוע בדיקות מעבדה, קידוחים ושוחות מבחן עבור חב' נת"ע

לביצוע בדיקות מעבדה, קידוחים ושוחות מבחן עבור חב' נת"ע

מספר מכרז

2017/111

תאריך פרסום המכרז

02.09.2018

תאריך אחרון להגשת הצעות

04.11.2018

תחום

רפרנט