לרכישת ביטוח עבור הקו הירוק והקו הסגול | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

לרכישת ביטוח עבור הקו הירוק והקו הסגול

לרכישת ביטוח עבור הקו הירוק והקו הסגול

מספר מכרז

2018/048

תאריך פרסום המכרז

06.09.2018

תאריך אחרון להגשת הצעות

20.01.2019

תחום

רפרנט