למתן שירותי תרגום (מסוגים שונים) ושירותי הקלטה ותמלול | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

למתן שירותי תרגום (מסוגים שונים) ושירותי הקלטה ותמלול

למתן שירותי תרגום (מסוגים שונים) ושירותי הקלטה ותמלול

מספר מכרז

2018/037

תאריך פרסום המכרז

09.10.2018

תאריך אחרון להגשת הצעות

20.11.2018

תחום

רפרנט