למתן שירותי אורתופוטו (תצ"א) ותוצרים נלווים | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

למתן שירותי אורתופוטו (תצ"א) ותוצרים נלווים

למתן שירותי אורתופוטו (תצ"א) ותוצרים נלווים

מספר מכרז

2017/102

תאריך פרסום המכרז

15.11.2018

תאריך אחרון להגשת הצעות

16.12.2018

תחום

רפרנט