למתן שירותי ניהול המקטע המזרחי בקו הסגול | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

למתן שירותי ניהול המקטע המזרחי בקו הסגול

למתן שירותי ניהול המקטע המזרחי בקו הסגול

מספר מכרז

2018/234

תאריך פרסום המכרז

15.11.2018

תאריך אחרון להגשת הצעות

26.12.2018

תחום

רפרנט