לביצוע עבודות קבלניות מזדמנות לרבות עבודות במסגרת שלב אינפרא 1 של קווי המתע"ן | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים