למתן שירותי תכנון אדריכלי | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

למתן שירותי תכנון אדריכלי

למתן שירותי תכנון אדריכלי

מספר מכרז

2018/046

תאריך פרסום המכרז

26.12.2018

תאריך אחרון להגשת הצעות

27.01.2019

תחום

רפרנט