Tenders | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

דף הבית » מכרזים » מכרזים פומביים

חברת נת"ע הינה חברה ממשלתית הכפופה למשרד התחבורה ומחויבת לחוק חובת המכרזים

חיפוש מכרזים

E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
שם מכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
Public Tender For the Design Build of Two Bored (TBM) Single Track Tunnels, Portals and Station Outer Boxes for the Green Line Project 2018/237 ביצוע פתוח להצעות 10.12.2018 15.05.2019
לביצוע עבודות קבלניות מזדמנות לרבות עבודות במסגרת שלב אינפרא 1 של קווי המתע"ן 2018/256 ביצוע פתוח להצעות 09.12.2018 20.01.2019
למתן שירותי אורתופוטו (תצ"א) ותוצרים נלווים 2017/102 מקרקעין פתוח להצעות 15.11.2018 16.12.2018
למתן שירותי ניהול המקטע המזרחי בקו הסגול 2018/234 תכנון פתוח להצעות 15.11.2018 26.12.2018
לרכישת ביטוח עבור הקו הירוק והקו הסגול 2018/048 התקשרויות פתוח להצעות 06.09.2018 20.01.2019
Invitation for Pre-Qualification to Participate in Tenders for the Tel Aviv Metropolitan LRT Network – the Green Line and the Purple Line 2018/097 ביצוע פתוח להצעות 12.07.2018 31.01.2019
למתן שירותי תרגום (מסוגים שונים) ושירותי הקלטה ותמלול 2018/037 איכות וקיימות סגור 09.10.2018 20.11.2018
לביצוע בדיקות מעבדה, קידוחים ושוחות מבחן עבור חב' נת"ע 2017/111 ביצוע סגור 02.09.2018 04.11.2018
למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום דיני העבודה 2018/118 משפטי סגור 30.08.2018 07.10.2018
רכישת ביטוח אחריות מקצועית 2018/134 אדמיניסטרציה סגור 20.08.2018 02.10.2018

עמודים