מכרזים פומביים

חברת נת"ע הינה חברה ממשלתית הכפופה למשרד התחבורה ומחויבת לחוק חובת המכרזים.
סטאטוס
תחום
מתאריך:
עד תאריך:
שם המכרז מספר מכרז תחום סטאטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
להפעלת הקווים הירוק והסגול במטרופולין תל אביב 112/2023 תפעול, תחזוקה ובטיחות פתוח להצעות 31/05/2023 31/01/2024
מכרז פומבי ממוכן (מקוון) למתן שירותי ייעוץ ארגוני, ייעוץ למנהלים ופיתוח ארגוני עבור חברת נת"ע 381/2023 ארגוני סגור 14/09/2023 29/11/2023
לתכנון וביצוע Design-Build עבודות מוצא ניקוז לאיילון בתל אביב- הקו הסגול 478/2023 ביצוע סגור 29/06/2023 20/11/2023
מכרז פומבי ממוכן (מקוון) למתן שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח בתחום הסביבה עבור חברת נת"ע 406/2023 ביצוע סגור 30/08/2023 13/11/2023
למתן שירותי ייעוץ, תכנון, מדידה ופיקוח בתחום האקוסטיקה, עבור חברת נת"ע 148/2023 ביצוע סגור 28/06/2023 30/10/2023
לרכישת שירותי ענן MICROSOFT AZURE CSP עבור חברת נת"ע 473/2023 מערכות מידע סגור 30/08/2023 30/10/2023
למתן שירותי תכנון וניהול סקרי תחבורה ציבורית עבור חברת נת"ע 232/2023 תפעול, תחזוקה ובטיחות סגור 03/08/2023 20/09/2023
מכרז ממוכן (מקוון) למתן שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח בתחום ההידרו-גיאולוגיה עבור חברת נת"ע 360/2023 הנדסה סגור 31/07/2023 13/09/2023
להפקת אירועי שיווק והסברה 176/2023 דוברות וקשרי קהילה סגור 31/07/2023 11/09/2023
למתן שירותי מיון ואבחון לגיוס עובדים 285/2023 משאבי אנוש סגור 30/04/2023 31/07/2023
למתן שירותי ייעוץ מס 310/2023 ביטוח וכספים סגור 14/06/2023 26/07/2023
למתן שירותי ניהול פרויקט לשלב ההפעלה של הקו האדום 069/2023 תפעול, תחזוקה ובטיחות סגור 17/04/2023 19/07/2023
מכרז ממוכן (מקוון) לאספקת שירותי דפוס עבור חברת נת"ע 212/2023 דוברות וקשרי קהילה סגור 05/06/2023 19/07/2023
לאספקת מוצרי מזון וצריכה עבור חברת נת"ע 193/2023 ארגוני סגור 30/05/2023 29/06/2023
למתן שירותי ייעוץ בנושא זיהום קרקע, גזי קרקע ומי תהום 118/2023 הנדסה סגור 04/04/2023 24/05/2023
למתן שירותי יעוץ בתחום מערכות מיזוג אוויר 135/2023 מטרו, מערכות רכבתיות, הנדסה סגור 15/03/2023 17/05/2023
לעריכת תסקירי בטיחות 195/2023 הנדסה, תפעול, תחזוקה ובטיחות סגור 30/03/2023 17/05/2023
לאספקה ותחזוקה של מערכת לניהול משימות, פרוטוקולים ותכנית עבודה עבור חברת נת"ע 081/2023 מערכות מידע סגור 20/02/2023 20/04/2023
למתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום האקולוגיה עבור חברת נת"ע 038/2023 ביצוע סגור 23/02/2023 19/04/2023
למתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור חברת נת"ע 525/2022 ארגוני סגור 11/01/2023 05/03/2023
לקבלת ייעוץ בנושא אפקטיביות הבקרה הפנימית (SOX – 404) 550/2022 משפטי סגור 27/12/2022 15/02/2023
לרכישת פוליסת ביטוח רכוש ונזק תוצאתי לתשתיות הקו האדום ומערכותיו עבור חברת נת"ע 637/2022 ביטוח וכספים סגור 16/11/2022 13/02/2023
למתן שירותי קשרי קהילה עבור חברת נת"ע 705/2022 דוברות וקשרי קהילה סגור 05/01/2023 09/02/2023
לביצוע עבודות הקמה ואחזקה של רמזורים ברמת גן - בני ברק עבור חברת נת"ע 387/2022 תחבורה סגור 28/12/2022 30/01/2023
למתן שירותי יעוץ בקשר עם פרויקט המטרו 019/2022 מטרו סגור 27/11/2022 26/01/2023
למתן שירותי תכנון וייעוץ תנועה לעבודות מזדמנות עבור חברת נת"ע 418/2022 תכנון סגור 04/12/2022 16/01/2023
למתן שירותי בדיקות מעבדה ודיגום קרקע ומים לפרויקט המטרו עבור חברת נת"ע 426/2022 מטרו סגור 10/11/2022 09/01/2023
למתן שירותי חקירה בתחום המקרקעין עבור חברת נת"ע 671/2022 מקרקעין סגור 24/11/2022 04/01/2023
למתן שירותי יעוץ בתחום תשתיות תקשורת עבור חברת נת"ע 282/2022 מערכות רכבתיות סגור 03/10/2022 21/11/2022
למתן שירותים של סוכן ביטוח (ברוקר) לרכישת ביטוח רכוש ונזק תוצאתי לתשתיות הקו האדום ומערכותיו ***המכרז בוטל*** 357/2022 ביטוח וכספים סגור 22/06/2022 01/08/2022