לאספקה ותחזוקה של מערכת לניהול משימות, פרוטוקולים ותכנית עבודה עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 081/2023

תאריך פרסום המכרז: 20.2.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.4.2023

תחום: מערכות מידע

רפרנט: נטלי גלס ביוקאורל

מנהלת אגף: הלן מאור