לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי ללא הרס תשתיות תת קרקעיות

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 242/2021

תאריך פרסום המכרז: 5.8.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 7.10.2021

תחום: ביצוע

רפרנט: נטלי גלס ביוקאורל

מנהלת אגף: הלן מאור