לביצוע עבודות הקמה ואחזקה של רמזורים ברמת גן - בני ברק עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 387/2022

תאריך פרסום המכרז: 28.12.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.1.2023

תחום: תחבורה

רפרנט: איילת קרני

מנהלת אגף: הלן מאור