לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג בתל אביב. הקו הירוק, מקטע G4, תת מקטע G4-9

סגור להצעות