להפעלת הקווים הירוק והסגול במטרופולין תל אביב

פתוח להצעות