להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה, עבור חברת נתע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 158/2021

תאריך פרסום המכרז: 11.8.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.11.2021

תחום: מערכות מידע

רפרנט: עמוס שלין

מנהלת אגף: הלן מאור