למתן שירותים של סוכן ביטוח (ברוקר) לרכישת ביטוח רכוש ונזק תוצאתי לתשתיות הקו האדום ומערכותיו ***המכרז בוטל***

סגור להצעות