למתן שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדום

סגור להצעות