למתן שירותי השמת עובדים בתפקידים מקצועיים ובכירים עבור נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 066/2022

תאריך פרסום המכרז: 31.1.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.3.2022

תחום: משאבי אנוש

רפרנט: דנה עסיס

מנהלת אגף: הלן מאור