למתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור חברת נת"ע

סגור להצעות