למתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום האקולוגיה עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 038/2023

תאריך פרסום המכרז: 23.2.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.4.2023

תחום: ביצוע

רפרנט: נטלי גלס ביוקאורל

מנהלת אגף: הלן מאור