למתן שירותי ייעוץ למערך כרטוס חכם עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 101/2022

תאריך פרסום המכרז: 7.3.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 2.5.2022

תחום: מערכות רכבתיות

רפרנט: עמוס שלין

מנהלת אגף: הלן מאור