למתן שירותי ייעוץ משפטי בתביעות בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התו"ב עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 556/2021

תאריך פרסום המכרז: 23.11.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.11.2021

תחום: משפטי

רפרנט: איילת קרני

מנהלת אגף: הלן מאור