למתן שירותי ייעוץ פיננסי

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 224/2022

תאריך פרסום המכרז: 31.5.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 6.7.2022

תחום: ביטוח וכספים

רפרנט: דנה עסיס

מנהלת אגף: הלן מאור